Akumulatory Suchoładowane

Nowe zasady i obowiązki sprzedawcy

SPRAWDŹ CO CIĘ CZEKA OD 1 LUTEGO 2021

Kary i grzywny – co grozi za sprzedaż akumulatorów z elektrolitem i niedopełnienie obowiązków

Z dniem 1 lutego 2021 roku zmieniają się zasady handlu akumulatorami z oddzielnym zbiornikiem elektrolitu, a jest efektem wprowadzenia rozporządzenia Unii Europejskiej UE 2019/1148 w sprawie wprowadzania do obrotu i stosowania prekursorów materiałów wybuchowych.

Rozporządzenie dotyczy wszystkich podmiotów w łańcuchu dostaw, od importera, przez dystrybutora, a na sklepie lub warsztacie kończąc. Elementem niebezpiecznym jest dodatkowy pojemnik elektrolitu do akumulatora, ze względu na zawarty w nim kwas siarkowy o wysokim stężeniu. Może być on prekursorem do stworzenia materiałów wybuchowych.


Każdy ze sprzedawców musi egzekwować od kupującego dane firmy, musi weryfikować czy transakcja nie jest podejrzana, musi też informować kupującego o dalszym postępowaniu, a także musi informować władze o podejrzanych transakcjach i kradzieżach, oraz musi szkolić w tym zakresie swoich pracowników. Z kolei każdy podmiot kupujący musi udostępniać swoje dane. Żaden ze sprzedawców, nie może sprzedać pojemnika z elektrolitem „przeciętnemu użytkownikowi”. Wszelkie szczegóły na ten temat dokładnie rozpisaliśmy w tym poradniku.


Kary i grzywny - co grozi za niespełnienie obowiązków?

Kary są różne, a wahają się od grzywny pieniężnej, do kary pozbawienia wolności.


Grzywna, kara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności do 2 lat obowiązuje za:

 • - za udostępnienie (sprzedaż) Prekursora podlegającego ograniczeniom przeciętnemu użytkownikowi bez pozwolenia;
 • - za udostępnienie (sprzedaż) Prekursora podlegającego ograniczeniom bez weryfikacji statusu klienta;
 • - za nieudzielenie nabywcy informacji o Prekursorze;
 • - za niedopełnienie obowiązku przeszkolenia pracowników;
 • - za niedopełnienie obowiązku sprawdzenia czy zadeklarowany przez nabywcę cel zakupu Prekursora odpowiada rodzajowi jego działalności handlowej, gospodarczej lub zawodowej;
 • - za niedopełnienie obowiązku przechowywania przez wymagany czas dokumentów informacyjnych;


Grzywna lub kara ograniczenia wolności obowiązuje za:

 • - brak zgłoszenia podejrzanej transakcji, a także kradzieży lub utraty prekursorów.

Kontrole sprzedawców detalicznych i hurtowych w zakresie przestrzegania przepisów rozporządzenia unijnego sprawować będzie Inspekcja Handlowa.


Pytania i Odpowiedzi

Ważne pytania i odpowiedzi – rozporządzenie dot. handlu i udostępniania akumulatorów z pojemnikiem [obowiązki, kary, pytania, informacje]

 • Skąd wzięły się nowe przepisy?

  Autorem przepisów nie jest ani importer akumulatorów, ani rząd na szczeblu krajowym. Nowe przepisy wchodzą z ramienia Unii Europejskiej, a jest to część walki z terroryzmem.

  Rozporządzenie „UE 2019/1148 w sprawie wprowadzania do obrotu i stosowania prekursorów materiałów wybuchowych” mówi między innymi o substancjach z kwasem siarkowym o stężeniu min. 15%. Tak się składa, że elektrolit do akumulatorów suchoładowanych zawiera około 35% kwasu siarkowego, a więc uznawany jest za „prekursor do materiałów wybuchowych”.

 • Akumulatory suchoładowane z zewnętrznym elektrolitem stosowane są przede wszystkim do maszyn użytkowanych sezonowo, czyli do motocykli, ale także do kosiarek, skuterów czy skuterów śnieżnych i wodnych. Akumulator przed „zalaniem” może być przechowywany latami, bez utraty parametrów.

 • „Tak, ale…” Po wejściu do sklepu lub warsztatu, przeciętny klient wciąż będzie mógł kupić akumulator suchoładowany – jednak sklep nie ma prawa sprzedać klientowi niebezpiecznego prekursora. To oznacza, że sklep/warsztat musi zalać, czyli aktywować akumulator najpóźniej w momencie sprzedaży. To samo dotyczy sprzedaży internetowej. Czyli zwykły motocyklista może wybrać albo akumulator innego typu, albo poczekać (zazwyczaj ok. 1 godzina) aż w momencie sprzedaży sklep zaleje i uruchomi akumulator.

  Jedynym przypadkiem, w którym „przeciętny klient” będzie mógł zakupić akumulator wraz z elektrolitem, jest posiadanie stosownego oświadczenia.

 • Jeżeli jesteś ostatnim podmiotem gospodarczym w łańcuchu dostaw, a dalej akumulatory udostępniasz już „przeciętnemu użytkownikowi”, musisz pamiętać przede wszystkim o jednym – nie możesz udostępniać pojemników z elektrolitem (zawierają kwas siarkowy).

  Spokojnie, wciąż możesz handlować akumulatorami suchoładowanymi. Jeżeli sprzedajesz go klientowi końcowemu, musisz go zalać przed wydaniem lub wysłaniem po zakupie internetowym.

  W momencie, gdy motocyklista przychodzi kupić akumulator, możesz zaproponować mu dwie opcje. Jedną jest zakup akumulatora suchoładowanego z zalaniem elektrolitu w momencie zakupu, a to oznacza, że klient powinien poczekać około 1 godzinę na sformatowanie baterii. Drugą opcją jest zaoferowanie akumulatora innego typu, już gotowego. Nic strasznego, prawda?

 • Jeżeli sprzedajesz akumulatory dalszym podmiotom (hurtownik, sklep), obowiązuje Cię kilka nowych procedur. Są one łatwe do spełnienia, ale należy o nich pamiętać.

  Wspomniane procedury to:

  • - Poinformowanie swojego klienta, że ma do czynienia z niebezpiecznym prekursorem, oraz że obowiązują go w związku z tym nowe przepisy.
  • - Skontrolowanie, że firma kupująca akumulatory ma działalność z tym związaną.
  • - Zebranie i posiadanie zestawu informacji od firmy kupującej.
  • - Poinformowanie władz w razie podejrzanych transakcji lub kradzieży.
  • - Przeszkolenie pracowników.

 • Musisz mieć świadomość, że mówimy o zagrożeniu terrorystycznym. Kontrole sprzedawców detalicznych i hurtowych w zakresie przestrzegania przepisów rozporządzenia unijnego sprawować będzie Inspekcja Handlowa, a za niedopełnienie obowiązków obowiązywały będą kary grzywny lub kary ograniczenia wolności lub kary pozbawienia wolności do lat 2. Szczegóły znajdziesz w stosownym artykule.

 

Poradnik - Sprzedaż i dostawy akumulatorów suchoładowanych z pojemnikiem elektrolitu – prawo, obowiązki i kary dla sprzedawców i klientów B2B

Od dnia 1 lutego 2021 roku podmioty sprzedające, kupujące i udostępniające akumulatory z dodatkowym pojemnikiem elektrolitu będą posiadały nowe obowiązki. Sprawa dotyczy przeciwdziałania terroryzmowi.

Wraz z dniem 1 lutego 2021 roku zmieniają się (między innymi) zasady handlu i sprzedaży akumulatorami motocyklowymi z oddzielnym zbiornikiem elektrolitu. Jest to stwierdzenie wyjątkowo uproszczone, ale wynika ono z rozporządzenia Unii Europejskiej UE 2019/1148 w sprawie wprowadzania do obrotu i stosowania prekursorów materiałów wybuchowych.

Celem wprowadzenia rozporządzenia jest opanowanie zjawiska terroryzmu. Ograniczenie obrotu dotyczy wielu różnych substancji niebezpiecznych, ale w przypadku branży motocyklowej skupia się wyłącznie na kwasie siarkowym znajdującym się w elektrolicie do zalewania akumulatorów suchoładowanych. Ogólnoeuropejska walka z przestępczością jest szczytnym celem, dlatego silnie zachęcamy, aby bez oporów zapoznać się i wprowadzić w życie nowe schematy handlu. Zmiany dotyczą importerów akumulatorów z oddzielnym zbiornikiem elektrolitu, firmy i podmioty handlujące takimi akumulatorami, łańcuch dostaw, a w najmniejszym stopniu dotyczy klientów końcowych zakupujących takie akumulatory na użytek własny.


Rozporządzenie przeciwko terroryzmowi

Niektóre, potencjalnie zwyczajne preparaty, mieszaniny lub przedmioty użytku codziennego, przy skrajnie niewłaściwym zastosowaniu mogą służyć do wytwarzania materiałów wybuchowych na potrzeby własne lub do celów terrorystycznych. Substancje te zwane są prekursorami materiałów wybuchowych. Dlatego właśnie powstało rozporządzenie (UE) 2019/1148 zabraniające nabywania przez osoby prywatne substancji od określonego stężenia. Kolejnym ograniczeniem wynikającym z rozporządzenia jest obowiązek informacyjny oraz obowiązek zgłaszania podejrzanych transakcji oraz utraty tychże substancji.


Elektrolit do akumulatorów jako prekursor

Jednym ze wspomnianych powyżej prekursorów jest kwas siarkowy. Jego dopuszczalne stężenie w mieszaninach określono na 15%, tymczasem elektrolit do zalewania akumulatorów posiada kwas siarkowy w stężeniu około 35% (w zależności od typu i producenta).

Oznacza to, że oddzielne zbiorniczki z elektrolitem dla akumulatorów stanowią potencjalnie niebezpieczny prekursor mogący służyć do stworzenia materiałów wybuchowych. Właśnie dlatego podlegają one pod ograniczenia obrotu.


Ograniczenia – w dwóch zdaniach

Od dnia 1 lutego 2021 roku zakazana będzie sprzedaż akumulatorów suchoładowanych z oddzielnym zbiornikiem elektrolitu przeciętnym użytkownikom. Zakaz obejmuje sprzedaż stacjonarną oraz internetową.

Oznacza to w praktyce, że ostatni podmiot gospodarczy w łańcuchu sprzedaży (czyli sklep, warsztat lub stacja benzynowa) musi najpóźniej w momencie sprzedaży (lub tuż przed wysyłką) uzupełnić akumulator elektrolitem. W taki sposób, aby opakowanie z kwasem nie było dostępne dla osoby prywatnej.

Zalany akumulator, będący produktem gotowym do użytku, nie podlega już obostrzeniom handlu.

W przypadku handlu pomiędzy podmiotami gospodarczymi w łańcuchu dostaw, rozporządzenie nakłada kilka nowych obowiązków. Celem jest, aby każdy z zaangażowanych podmiotów był możliwy do zidentyfikowania przez władze, a więc formalne obowiązki każdego z podmiotów dotyczą zbierania i udostępniania informacji.


Rpzporządzenie

Oryginalną treść rozporządzenia (UE) nr 98/2013 można znaleźć pod tym adresem:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0098&from=EN


Nowe obowiązki sprzedawcy i kupca

Rozporządzenie unijne nakłada na podmioty w łańcuchu dostaw obowiązki informacyjne, obowiązki w zakresie kontroli> oraz obowiązki sprawozdawcze. Jest też zakaz sprzedaży osobom prywatnym, Niestosowanie się do obowiązków zagrożone jest karami grzywny lub pozbawienia wolności.

Całe rozporządzenie wchodzi w życie wraz z dniem 1 lutego 2021 roku. W swojej działalności sprzedajesz suchoładowalne akumulatory klientowi końcowemu, będącemu przeciętnym użytkownikiem? Sprawdź poradnik.


Zakaz sprzedaży końcowym użytkownikom

Powtórzmy raz jeszcze – sprzedaż detaliczna akumulatorów suchoładowanych z oddzielnym zbiornikiem elektrolitu będzie zakazana. Zakaz obejmuje sprzedaż stacjonarną oraz internetową.

Zakaz dotyczy sprzedaży do tak zwanego „przeciętnego użytkownika”. Jest nim zarówno osoba prywatna, jak też przedsiębiorca, którego zakres działalności gospodarczej nie jest związany z prekursorem.

Wyjątki obejmują jedynie przypadki, gdy „przeciętny użytkownik” posiada stosowne pozwolenie.

Zakaz dotyczy przekazywania prekursorów. Oznacza to, że akumulator suchoładowany można sprzedać klientowi końcowemu, ale jedynie pod warunkiem, że sprzedawca (sklep, warsztat) zaleje akumulator w momencie sprzedaży lub tuż przed wysyłką. Tak, aby klient nie miał dostępu do prekursora – czyli do pojemnika z elektrolitem zawierającym kwas siarkowy o stężeniu ponad 15%.

W swojej działalności sprzedajesz suchoładowalne akumulatory klientowi końcowemu, będącemu przeciętnym użytkownikiem? Sprawdź poradnik.


Obowiązki informacyjne

Artykuł 7 rozporządzenia UE dotyczy obowiązków informacyjnych, którymi objęte są podmioty gospodarcze (producent, importer, dystrybutor), wobec swoich klientów.

Sprzedawca udostępniający pojemniki z kwasem innemu podmiotowi, zobowiązany jest do poinformowania kupującego, że pojemniki te nie mogą być nabywane przez osoby prywatne (zgodnie z rozporządzeniem). Takie poinformowanie może zostać wykonane poprzez oznakowanie na opakowaniu lub odpowiedni zapis na dokumentach sprzedaży. Należy dokonać tego w sposób możliwy do zweryfikowania.

Podmiot sprzedający musi potrafić udowodnić władzom, że poinformował podmiot kupujący o tym, które produkty zawierają prekursory i jakie wiążą się z tym obowiązki. Czyli importer musi poinformować warsztat, że elektrolit do akumulatora zawiera kwas siarkowy (jest prekursorem) oraz że warsztat nie może udostępniać takiego prekursora przeciętnemu klientowi, czyli musi napełnić akumulator przed sprzedażą. Są też kolejne obowiązki wynikające z kolejnych artykułów rozporządzenia.


Obowiązki w zakresie kontroli

Artykuł 8 rozporządzenia dotyczy kontroli w przypadku sprzedaży komercyjnej. Oznacza to, że podmiot sprzedający (np. importer) musi upewnić się, że podmiot kupujący rzeczywiście prowadzi powiązaną z przedmiotem działalność komercyjną.

Firma sprzedająca musi uzyskać od firmy kupującej komplet informacji, musi je przechowywać przez 18 miesięcy, a na żądanie władz musi je udostępnić. Informacje to:
1. Dowód tożsamości osoby upoważnionej do reprezentowania potencjalnego klienta;
2. Działalność komercyjna, przemysłowa lub zawodowa klienta;
3. Nazwa, adres, numer identyfikacyjny VAT lub inny odpowiedni numer rejestracji działalności gospodarczej przedsiębiorstwa (jeżeli jest dostępny);
4. Zamierzone przez klienta wykorzystanie prekursorów materiałów wybuchowych podlegających ograniczeniom, z oceną przez sprzedawcę, czy zamierzone wykorzystanie prekursorów jest zgodne z działalnością klienta.

Do gromadzenia takich danych użyć można prostego formularza zawierającego informacje dokumentujące transakcję.

Jeżeli takie transakcje dokonywane są regularnie, formularz z kompletem informacji można aktualizować co najmniej raz na rok. Warunkiem jest, aby ostatnia transakcja miała miejsce nie później, niż na 12 miesięcy po dacie pierwszej transakcji oraz aby transakcje nie różniły się od siebie znacząco.

Podmiot sprzedający ma też obowiązek w ciągu 24 godzin poinformować władze, jeżeli ma wątpliwości co do transakcji. Tutaj pojawia się kolejny obowiązek.


Obowiązki sprawozdawczości

Artykuł 9 rozporządzenia unijnego określa obowiązek sprawozdawczy w przypadku podejrzanych transakcji. Jeżeli podmiot sprzedający zauważy, że transakcja lub podmiot kupujący spełnia co najmniej jedno z poniższych kryteriów, zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie władz, w ciągu 24 godzin od momentu zdarzenia.

Kryteria dotyczące podejrzeń:
1. Brak jasności co do planowanego przez klienta wykorzystania prekursora.
2. Klient nie wydaje się być zaznajomiony z przeznaczeniem prekursora materiałów wybuchowych objętego regulacją lub nie potrafi go wiarygodnie uzasadnić.
3. Klient zamierza nabyć prekursory materiałów wybuchowych podlegające kontroli w ilości, kombinacji lub stężeniu nietypowym dla zgodnego z prawem zastosowania.
4. Klient nie jest skłonny przedstawić dowodu swojej tożsamości, miejsca zamieszkania lub, w stosownych przypadkach, swojej działalności użytkownika profesjonalnego lub podmiotu gospodarczego.
5. Klient nalega na nietypowe metody płatności, w tym płatności gotówkowe dużych kwot.

Podejrzane transakcje należy zgłaszać w ciągu 24 godzin do odpowiednich organów, jak policja. W zgłoszeniu powinny znaleźć się dane klienta oraz okoliczności transakcji – niezależnie od tego, czy klientem jest np. dystrybutor czy warsztat.

W przypadku utraty lub kradzieży prekursorów, również należy poinformować policję w ciągu 24 godzin.


Obowiązek przeszkolenia pracowników

Każdy podmiot gospodarczy ma obowiązek przeszkolenia pracowników, którzy zajmują się obrotem prekursorami. Poprzez przeszkolenie rozumie się, że pracownicy wiedzą, które produkty są prekursorami oraz są świadomi wszystkich powyższych obowiązków.


Co grozi za niespełnienie obowiązków?

Wraz z nałożeniem obowiązków związanych z przeciwdziałaniem terroryzmowi, nakładane są także sankcje za niedopełnienie tychże obowiązków. Kary są różne, a wahają się od grzywny pieniężnej, do kary pozbawienia wolności.

Grzywna, kara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności do 2 lat obowiązuje za:
- za udostępnienie (sprzedaż) Prekursora podlegającego ograniczeniom Przeciętnemu użytkownikowi bez pozwolenia;
- za udostępnienie (sprzedaż) Prekursora podlegającego ograniczeniom bez weryfikacji statusu klienta;
- za nieudzielenie nabywcy informacji o Prekursorze;
- za niedopełnienie obowiązku przeszkolenia pracowników;
- za niedopełnienie obowiązku sprawdzenia czy zadeklarowany przez nabywcę cel zakupu Prekursora odpowiada rodzajowi jego działalności handlowej, gospodarczej lub zawodowej;
- za niedopełnienie obowiązku przechowywania przez wymagany czas dokumentów informacyjnych;

Grzywna lub kara ograniczenia wolności obowiązuje za:
- brak zgłoszenia podejrzanej transakcji, a także kradzieży lub utraty prekursorów.

Kontrole sprzedawców detalicznych i hurtowych w zakresie przestrzegania przepisów rozporządzenia unijnego sprawować będzie Inspekcja Handlowa.


Film

Redaktorzy motogen.pl zajęli się tematem nowych przepisów. Zobacz film, który powstał specjalnie po to, aby lepiej zrozumieć zmiany w prawie.

Wzór formularza

Poniżej znajdziesz wzór formularza, który możesz pobrać na swój komputer.